Thư Viện Hóa Học Của Bạn
Browsing loại

Hóa Phổ Thông

Hóa Học và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

1. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu * Vấn đề về năng lượng và về nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là :             - Các nguồn năng lượng, nhiên liệu hoá thạch như dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên… không phải là vô tận mà có giới hạn và ngày càng cạn kiệt.             - Khai thác và sử dụng năng lượng hoá thạch còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm môi trường và làm thay đổi khí hậu toàn cầu. * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương…

Chuyên Đề Nhận Biết Các Hợp Chất Vô Cơ

Ion Thuốc thử Phản ứng nhận biết      Dấu hiệu Cl- AgNO3 Cl-   +   AgNO3  →   AgCl ↓   +   NO3-      ↓ trắng Br- Br-   +   AgNO3  →   AgBr ↓   +   NO3-   ↓ trắng ngà I- I-   +   AgNO3  →   AgI ↓   +   NO3-   ↓ vàng nhạt PO43- PO43-   +   3AgNO3  →   Ag3PO4 ↓   +   3NO3-      ↓ vàng SO42- BaCl2 BaCl2   +   SO42-  →   BaSO4↓   +   2Cl-      ↓ trắng SO32- HCl SO32-   +   2HCl   →…

Đăng Ký Cập Nhật
Qua Email

Để cập nhật bài viết mới nhất của chúng tôi, bạn có thể đăng ký email bên dưới. Chúng tôi sẽ không chia sẽ email của bạn dưới bất kì hình thức nào.

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Hình như bạn đã nhập sai